Порядок розрахунку.

Загальний обсяг капіталовкладень на організацію спеціалізованого виробництва

230 + 390 + 580 + 920 = 2120 тис. грн.

Собівартість одиниці продукції у спеціалізованому цеху така:

основні матеріали і напівфабрикати — 1,26 • 0,68 = 0,86 грн;

заробітна плата з відрахуваннями — 1,08 • 0,24 = 0,26 грн;

інші витрати — 0,62 • 0,28 = 0,17 грн.

Тоді у спеціалізованому цеху собівартість становить

0,86 + 0,26 + 0,17 = 1,29 грн, н

а підприємствах галузі — 1,26 + 1,08 + 0,62 = 2,96 грн.

3. Річний економічний ефект внаслідок організації спеціалізованого виробництва

31 = 2,96 грн; (до початку організації)

32 = 1,29+2120*0.18/800000= 1,77 грн;

Е річ = (2,96 -1,77) • 800000 = 952000 грн.

4. Розрахункова ефективність (прибутковість) капіталовкладень

Ер = 952000 : 2120000 = 0,45, Ер > Ен.

Зміна у трудомісткості становитиме 1,36 : 0,08 = 17 разів, тобто в 17 разів зменшиться трудомісткість виготовлення одиниці продукції у спеціалізованому цеху порівняно з підприємствами галузі.

Зняття продукції становитиме 16,15 : 3,5 = 4,7 раза, тобто в 4,7 раза збільшиться зняття продукції з одиниці устаткування у спеціалізованому цеху.

Продуктивність праці:

на підприємствах галузі 420 : 200 = 2,1 тис. шт.;

у спеціалізованому цеху 420 : 40 = 10,5 тис. шт.;

у порівнянні 10,5 : 2,1 = 5 — продуктивність праці

у спеціалізованому цеху збільшиться у 5 разів. 8. Економія інвестиційних ресурсів у спеціалізованому цеху

Еір = (120 26) • 8000 = 752000 тис. грн.

Відповідь: розрахунком доведено доцільність створення спеціалізованого цеху.

Варант 2. (парні номери згідно списку). За даними таблиці обґрунтувати оптимальний (за вит­ратами) варіант концентрації виробничих потужностей нафтопере­робного заводу.

Показник Варіант виробничої потужності, млн т
Обсяг товарної продукції, млн грн. 120* 160* 400*
Капіталовкладення на 1 т перероблюваної сировини, грн. ….. ….. …..
Основні виробничі фонди, млн грн.
Основні виробничі фонди в розрахунку на 1 т сировини, грн. ….. …… ……
Експлуатаційні витрати, млн грн. 65* 100* 140*
Експлуатаційні витрати в розрахунку на 1 т сировини, грн. …… …… ……

Заповнити порожні рядки таблиці. Визначити фондовіддачу, зведені витрати і термін окупності капіталовкладень за кожним з варіантів.

*- дані задаються викладачем

Порядок розрахунку

1. Капіталовкладення на 1 т перероблюваної сировини

КВ1 =140/6= 23,3 млн грн;

КВ2 =160/10= 16 млн грн;

КВ3 =410/17= 24,1 млн грн.

2. Основні виробничі фонди в розрахунку на 1 т сировини

ОВФ1 =120/6= 20 млн грн;

ОВФ2 =150/10= 15 млн грн;

ОВФ3 =320/17= 18,8 млн грн.

3. Експлуатаційні витрати в розрахунку на 1 т сировини

ЕВ1 =65/5= 10,8 млн грн;

ЕВ2 =100/10= 10 млн грн;

ЕВ3 =140/17=23 млн грн.

4. Фондовіддача

Фв1 = 65/5 = 1,0; Фв2 =100/10= 1,07; Фв3 =400/320= 1,23.

5. Витрати на 1 грн товарної продукції

ВТП1 =65/120= 0,54 грн;

ВТП2 =100/165= 0,625 грн;

ВТП3 =140/400= 0,35 грн.

6.Зведені витрати

31 = 10,8 + 0,15 • 23,3 = 14,3 грн;

32 = 10 + 0,15*16,0 = 12,4 грн;

33 = 8,23 + 0,15 • 24,1 = 11,9 грн.

7. Термін окупності капіталовкладень

Tок1 =140/(120-65)= 2,5 року;

Tок2 =160/(160-100)= 2,7 року;

Tок2 =410/(400-140)= 1,6 року;

Відповідь: оптимальна виробнича потужність — 17 млн грн, адже в цьому варіанті найкращі показники.
Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

25 − 19 =